URIKIVI PUHKEMAJA KASUTUSTINGIMUSED

 • Puhkemaja perenaine annab maja üle külalistele, kes on kogu broneeritud perioodi majutuse eest tasunud vastavalt Urikivi puhkemajalt taasesitamist võimaldaval viisil saadud arvele või teinud broneeringu edasimüüjate kaudu (Booking.com, Airbnb jt).
 • Kinnitatud broneeringuid saab tühistada meiliaadressil signe.leidt@gmail.com kuni 30 päeva (ka) enne puhkemajja saabumise kuupäeva ja Urikivi puhkemaja tagastab ettemaksu (50% majutuse hinnast), kui seda on kohaldatud.
 • Urikivi puhkemajal on õigus muuta majutuse hindu ja teha sooduspakkumisi ilma sellest eraldi teatamata. 
 • Puhkemajas peatumise ajal majutuse broneeringuid tühistada ei ole võimalik. 
 • Urikivi puhkemajal on õigus tühistada broneering peatumise ajal, kui külaline rikub tõsiselt käesolevaid kasutustingimusi. Majutuse tasu tagastamisele ei kuulu. 
 • Lemmikloomadele lisandub koristustasu 10 eurot.
 • Ootame teid puhkemajja saabumise päeval alates kella 15.00st.
 • Lahkumise päeval palume teil maja üle anda hiljemalt kell 12.00.
 • Oma saabumisest ja lahkumisest palume teatada aegsasti telefoni teel. 
 • Külastaja(te) registreerimiseks palume esitada isikut tõendav dokument. 
 • Urikivi puhkemaja kogub külastajate isikuandmeid majutusteenuse pakkumise eesmärgil ega väljasta neid kolmandatele isikutele. Kogutavateks isikuandmeteks on: külastaja või broneeringu esitaja nimi, telefoninumber, kontaktaadress, isikukood. 
 • Urikivi puhkemaja teeb teenuse pakkumisel koostööd Booking.com-iga, kelle privaatsust puudutavate reeglitega saab tutvuda siin.
 • Alla 18 aastased noorukid tohivad puhkemaja kasutada ainult täisealise isiku vastutusel ja järelvalve all.
 • Puhkemajas viibimisel ning seadmete, hoonete ja rajatiste (nt kiik, redel) kasutamisel palume olla hoolsad, et tagada enda ja teiste turvalisus ning vara ja keskkonna säilimine. 
 • Kahjude tekkimisel palume sellest kohe puhkemaja perenaist teavitada. Kahju põhjustanud isik peab need kohe hüvitama. 
 • Puhkemajas tehtud fotode avaldamine mis tahes meediaväljaannetes ilma Urikivi puhkemaja loata ei ole lubatud. 
 • Tule tegemine on lubatud ainult selleks ettenähtud tulekolletes. 
 • Tulekolletes tohib põletada ainult küttepuid ja süütebrikette. 
 • Paberi ja muu prahi põletamine küttekolletes ei ole lubatud.
 • Elutoas asuvas grillkaminas on lubatud kasutada ainult grillsütt, mitte puitu. 
 • Küttekollete tuha viskamine prügikastidesse ei ole lubatud. Palume jätta küttekollete puhastamine puhkemaja hooleks.
 • Ruumides suitsetamine ei ole lubatud. 
 • Palume austada naabrite privaatsust ja rahu. Õues valju muusika mängimine ega lärmi tekitamine ei ole lubatud.
 • Urikivi puhkemaja öörahu kestab kella 23.00 õhtul kuni 07.00 hommikuni.
 • Mis tahes õnnetusjuhtumi, vandalismi, vägivalla või muu õiguskorra rikkumisest palume kohe teatada 53309374 ja hädaabi numbril 112.

MAJA ÜLEANDMINE

Lahkumise päeval palume teil maja ja võtmed üle anda hiljemalt kell 12.00 päeval.
Palume teil enne veenduda puhkemaja korrasolus:

 • Kogu puhkemaja (sh terrassi) inventar on terve ja samas kohas, kus teie saabudes.
 • Nõud ja grillimistarbed on pestud, kuivatatud ja asetatud oma kohtadale riiulites ja kappides.
 • Kogu prügi on prügikastis ja/või prügikottides.
 • Kõik pakendid (plast, kile, klaas, paber) on selleks ette nähtud kogumisämbris.
 • Tekid, padjad ja voodipesu on vooditel, saunalinad ja käterätikud kuivatusrestil. 
 • Külmkapp on tühi.

Kui külalised ei ole maja kirjeldatud viisil korda jätnud, lisandub majutuse arvele 70 eurot järelkoristuse eest.

Hoolivuse eest tänades
Urikivi puhkemaja